არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე ჩაბმულია თეატრალურ ცხოვრებაში.

ინდიკატორები

  • ესწრება სპექტაკლებს, რეპეტიციებს;
  • ხვდება თეატრალური ხელოვნების მოღვაწეებს / მუშაკებს პროფესიული რჩევების მიღების მიზნით;
  • აწყობს სპექტაკლის განხილვას (მსჯელობა, აზრის გამოთქმა, კამათი, კრიტიკა);
  • წერს რეცენზიას სპექტაკლზე დასწრების შემდეგ და აცნობს თანაკლასელებს.

რესურსები