არჩ.თ.ხ..X/XI/XIII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სპექტაკლში მონაწილეობის მიღება.      

ინდიკატორები

 • წამოჭრის პრობლემას და მის მიხედვით შეარჩევს სპექტაკლის თემას;
 • თანაკლასელებთან ერთად განიხილავს და შეარჩევს ლიტერატურულ მასალას წარმოდგენისათვის;
 • წარმოადგენს შერჩეულ მასალას / თემას პიესის ფორმით;
 • თანაკლასელებთან ერთად ანაწილებს როლებს;
 • თანამშრომლობს მხატვართან, მუსიკალურ გამფორმებელთან;
 • რეპეტიციების დროს იცავს ეთიკის ნორმებს;
 • არ იბნევა მაყურებლის წინაშე და მიმართავს იმპროვიზაციას გაუთვალისწინებელ სიტუაციაში;
 • წარმოდგენის მსვლელობისას ასრულებს სიმღერას, ცეკვას;
 • იყენებს სივრცეში ორიენტაციის უნარს სპექტაკლის დროს;
 • არ არღვევს სამსახიობო ანსამბლს;
 • ქმნის პირობით სამყაროს ხმით, მხატვრული, მუსიკალური გაფორმებით, გახმოვანებით;
 • სპექტაკლის მსვლელობისას ინარჩუნებს შემოქმედებით ატმოსფეროს კულისებში.

რესურსები