არჩ.ს.გ.X/XI/XII.9.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე ეცნობა თეატრალურ და კინოხელოვნებას.

ინდიკატორები

  • იკვლევს სახვითი ხელოვნების როლს თეატრალურ და კინო­ხელოვ­ნებაში;
  • აგროვებს ინფორმაციას ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე და მსჯელობს მის თავისთავადობაზე;
  • აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო პერიოდის და ქვეყნის კინოხელოვნებაზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
  • ირჩევს კინოს ან თეატრის გამოჩენილ მოღვაწეებს (მსახიობი, რეჟისორი, მხატვარი) აგროვებს ინფორმაციას და აცნობს თანაკლასელებს.

რესურსები