არჩ.ს.გ.X/XI/XII.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე    იკვლევს   ქართულ  ხელოვნებას  და  ხელოვნების  მოღვაწეების შემოქმედებას.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ქართული კულტურის თავისთავადობაზე სხვადასხვა დარგის ნიმუშების კონკრეტულ  მაგალითზე;
  • აგროვებს ინფორმაციას მისთვის საინტერესო ისტორიული პერიოდის ქართული ხელოვნების ძეგლებზე და აცნობს თანაკლასელებს მოხსენების, თვალსაჩინო მასალის სახით;
  • განიხილავს რამდენიმე ცნობილი ქართველი მხატვარის, მოქანდაკის  ნამუშევრებს.

რესურსები