არჩ.სახ.სამ.XI/XII.11.

XI კლასი, XII კლასი

მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოებისათვის აქტუალურ პრობლემებზე.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს სამოქალაქო საზოგადოების არსსა და მნიშვნელობაზე;
  • განიხილავს საკუთარ თავს სამოქალაქო მონაწილეობის სისტემაში;
  • განიხილავს, თუ რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს სამოქალაქო საზოგადოება;
  • მსჯელობს სხვადასხვა ტიპის (მაგ: ქურდობა, მკვლელობა, კორუფცია, დისკრიმინაცია, თაღლითობა, ძალადობა და სხვა) დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებსა და მათი შემცირების გზებზე;
  • დროის ხაზზე აღნიშნავს იმ ეტაპებს, როდესაც მოიპოვა მისთვის მნიშვნელოვანი უფლება და გაუჩნდა განსაკუთრებული მოვალეობა; იმავე ხაზზე აღნიშნავს ეტაპებს, როდესაც მას განსხვავებული (დამატებითი ან გაფართოებული) უფლება-მოვალეობები გაუჩნდება (მაგ: მართვის, არჩევნებში მონაწილეობის, დაოჯახების, სამხედრო სამსახური და ა.შ.);
  • გეგმავს დებატებს თემაზე \\\\\\\"არის თუ არა ჩვენი საზოგადოება სამოქალაქო?\\\\\\\"; ირჩევს ერთ-ერთ როლს (მაგ: მედიატორი, მეთვალყურე ან მოკამათე მხარე); გამოთქვამს და ასაბუთებს საკუთარ პოზიციას (თეორიული დებულებებითა და კონკრეტული მაგალითებით); ითვალისწინებს ოპონენტების შენიშვნებს და მონაწილეობს დებატების საბოლოო შედეგების ჩამოყალიბებაში.

რესურსები