არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების როლს  საზოგადოების ცხოვრებაში.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს მუსიკალურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ პროფესიებს _ ხმის რეჟისორი, ხმის ოპერატორი, ხმის ინჟინერი;
  • ახასიათებს თანამედროვე მუსიკალურ-ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს და მათ ზეგავლენას მუსიკალური თუ სინთეზური ხელოვნების დარგებზე (თეატრი, კინო, რეკლამა);
  • განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკალური ტექნოლოგიების შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარი.

რესურსები