არჩ.მუს.კომპ.II. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სათანადოდ გამართოს და გამოიყენოს  ხმის ჩამწერი აპარატურა.

ინდიკატორები

  • ახდენს მიკროფონების ტიპების იდენტიფიცირებას, ახასიათებს და მართებულად იყენებს მათ;
  • სწორად შეარჩევს მიკროფონის კაბელებსა და მათ შეერთებებს;
  • ახდენს ხმის მონიტორების (დინამიკების) ტიპების იდენტიფიცირებას და  მართებულად იყენებს მათ;
  • იყენებს სხვადასხვა ბგერით ეფექტსა და ხმის კომპრესიას (ე.წ. Plug-in-ებს);
  • განსაზღვრავს მოსალოდნელ ჟღერადობას, ამის შესაბამისად ანაწილებს მიკროფონებს, MIDI/აუდიო არხებზე იწერს ხმას და რედაქტირებას უკეთებს ჩანაწერს.

რესურსები