არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს მუსიკალური ტექნოლოგიების როლს საზოგადოების ცხოვრებაში.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს სანოტო გამომცემლობებში გამოყენებულ ტექნოლოგიურ პროცედურებს;
  • განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს მუსიკალური ტექნოლოგიების შესწავლით მიღებული ცოდნა და უნარები.

რესურსები