არჩ.მუს.კომპ.I. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია აუდიო მონაცემების დარეგულირებანოტაციისათვის განკუთვნილ პროგრამაში.

ინდიკატორები

  • ფლობს ნოტაციისთვის განკუთვნილი პროგრამის აუდიო მხარეს: შეუძლია ფაილის აუდიო მონაცემების სათანადოდ დარეგულირება და არხებზე ინსტრუმენტების გადანაწილების კონტროლი;
  • ფლობს პარტიტურაში ინსტრუმენტების დამატების, შეცვლის, გათიშვისა თუ სოლო რეჟიმში გადაყვანის ხერხებს.

რესურსები