არჩ.მეწ.X.XI.XII. 9.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

იმსჯელოს თავისუფალი ეკონომიკის მნიშვნელობაზე საბაზრო ურთიერთობების განვითარების პროცესში.

რესურსები