არჩ.მეწ. X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

სამეწარმეო იდეის ჩამოყალიბება და პრეზენტაცია.

რესურსები