არჩ.მეწ. X/XI/XII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მეწარმეობის ფორმების განსხვავება.

რესურსები