არჩ.მეწ. X/XI/XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

აქტიური მოქმედებისა და ცვლილებების პოზიტიურად მიღება.

რესურსები