არჩ.მეწ. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა.

რესურსები