არჩ.მეწ. X/XI/XII.1.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

ეფექტური გუნდური მუშაობა.

რესურსები