არჩ.კ.ხ.I.X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს და გააანალიზოს თანამედროვე კინო­­პროცესი. 

ინდიკატორები

  • ნახულობს კინოთეატრში (ან მოიძიებს ინტერნეტის მეშვეობით) ფილმებს მიმდინარე რეპერტუარიდან და თანაკლასელებთან ერთად აწყობს მათ განხილვას;
  • ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებას დისკუსიაში;
  • წერს რეცენზიას და განიხილავს მას თანაკლასელებთან ერთად;
  • დამუშავებულ მასალას წარადგენს  თანაკასელების წინაშე (პრეზენტაცია).

რესურსები