არჩ.ხ.თ.X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მონაწილეობს პროექტებში.

ინდიკატორები

 • თანაგუნდელებთან ერთად განსაზღვრავს პროექტის იდეას;
 • გეგმავს პროექტის შესრულების ოპტიმალურ დროს და შემსრულებელთა რაოდენობას;
 • ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს თანმიმდევრობას/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
 • გეგმავს, რა მატერიალური რესურსები დასჭირდება შესასრულებელ სამუშაოს და როგორ მოიძიებს ამ რესურსებს;
 • გეგმავს და ახორციელებს იმ სამუშაოს,  რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს;
 • შეარჩევს სამუშაო ჯგუფს (თანაკლასელები, პედაგოგები,  მშობლები და ა.შ.);
 • მოიძიებს პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მასალას, ამუშავებს დამოუკიდებლად და თანაგუნდელებთან ერთად;
 • გეგმავს და აწყობს გამოფენას, აქციას, ხელოვნების ფესტივალს, ვიქტორინას;
 • გეგმავს და აწყობს ექსპედიციას, ექსკურსიას საქართველოს რომელიმე კუთხეში არქიტექტურული ძეგლებისა და იმ კუთხის ხალხური შემოქმედების გასაცნობად;
 • აწარმოებს ვიზუალურ დღიურს (ფოტომასალა, ჩანახატი, ჩანაწერი);
 • მონაწილეობას იღებს პროექტის წარდგინებასა და შეფასებაში.

რესურსები