არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თანამედროვე ხელოვნების ანალიზი

ინდიკატორები

  • ახასიათებს თანამედროვე ხელოვნების რამდენიმე მიმდინარეობის ცნობილ ნიმუშებს;
  • მსჯელობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს    კონ­ცეფ­ციებზე და ფორმებზე (ტექნოლოგია, თეორიები, გამომ­სახ­ვე­ლობითი ხერხები, მასალა) კონკრეტული ნიმუშების შედარების გზით.

რესურსები