არჩ.ხ.პ.X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შრუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრები. 

ინდიკატორები

  • ასახელებს სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის ნამუშევრების  მსგავს და განსხვავებულ ნიშნებს რამდენიმე ნიმუშის მაგალითზე;
  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიული პერიოდის ხელოვ­ნებას რამდენიმე მახასიათებლის (სტილი, თემა, ჟანრი) მიხედ­ვით;
  • კონკრეტული ნიმუშების მაგალითზე მსჯელობს მსგავსება-განსხვა­ვე­ბაზე, რომელიც არსებობს თანამედროვე და ძველი ხელოვნების ნიმუშებს შორის;
  • ამოიცნობს და მსჯელობს რომელიმე მხატვრის ინდივიდუალურ მანერაზე.

რესურსები