არჩ.ხაზვაX/XI/XII.1.11.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს ნახაზის მნიშვნელობა ყოველდღიურ პრაქტიკაში და წარმოებაში.

ინდიკატორები

  • აფასებს ტექნიკური ნახაზის მნიშვნელობას  ყოველდღიურ ცხოვრებაში (მაგ., დიზაინის სხვადასხვა მიმართულებებში, როგორიცაა მცირე არქიტექტურული ფორმები, ავეჯი,  ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის თარგი და სხვ.)
  • მსჯელობს ნახაზის  სპეციფიკაზე დარგობრივი (სამანქანათმშენებლო, სამშენებლო, კარტოგრაფიკული), თემატიური და დეტალიზაციის ხარისხის მიხედვით;  

რესურსები