არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ორთოგონალური გეგმილების, ჭრილების და კვეთების აგება.   

ინდიკატორები

  • აგებს მარტივი დეტალის ორთოგონალურ: ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, პროფილურ  გეგმილებს (არაფორმალურად, კომპლექსური გეგმილების ცნების გამოყენების გარეშე);
  • აგებს მარტივი სამშენებლო ობიექტის გეგმას და ფასადებს (წინხედს და გვერდხედს);
  • იყენებს სტანდარტულ ხედებს კომპიუტერული ხაზვის პროცესში;
  • აგებს მარტივი დეტალის ჭრილებსა და კვეთებს.  

რესურსები