არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურის აქსონომეტრიული  ნახაზის აგება. 

ინდიკატორები

  • აგებს  მარტივ გეომეტრიულ ფიგურებს (მაგ. სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ექვსკუთხედი) აქსონომეტრიულ გეგმილებში (იზომეტრიაში ან ფრონტალურ დიმეტრიაში);
  • აგებს  სკოლის ეზოს აქსონომეტრიულ გეგმას მეტი თვალსაჩინოების მისაღწევად (იზომეტრია);
  • კომპიუტერის საშუალებით გადაყავს ორთოგონალური გეგმილი (ნებისმიერი სტანდარტული ხედი)  იზომეტრიაში.

რესურსები