არჩ.I.ხაზვაX/XI/XII.1.10.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ნახაზის მომზადება წარსადგენად.  

ინდიკატორები

  • აგებული ნახაზის ფაილს წერს პროგრამული პაკეტის (გამოყენებული გრაფიკული რედაქტორის) ძირითადი ტიპის (ფორმატის) ფაილში და პროგრამისა და პრინტერ/პლოტერის  სპეციფიკის გათვალისწინებით ირჩევს ქაღალდის ზომას, მასშტაბს და ბეჭდვის სტილს;
  • წარადგენს დასრულებული ნახაზის ნიმუშს ქაღალდზე ან კომპიუტერის ეკრანზე და მსჯელობს მის შესახებ;
  • წარადგენს დასრულებული ნახაზის ნიმუშს მთლიანად და დეტალებში ზუმირებისა და პანორამირების მეთოდებით. 

რესურსები