არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ააგოს  სტანდარტული ორთოგონალური ხედები (გეგმილები), იზომეტრია, ჭრილი, კვეთა.

ინდიკატორები

  • აგებს დეტალის ორთოგონალურ: ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ, პროფილურ  გეგმილებს;
  • აგებს  არქიტექტურულ-სამშენებლო ობიექტის გეგმას და ფასადებს (წინხედს და გვერდხედს);
  • აგებს  არქიტექტურულ-სამშენებლო სამგანზომილებიანი   ობიექტის  ჭრილებსა და კვეთებს.  

რესურსები