არჩ.II.ხაზვაX/XI/XII.2.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შეასრულოს სამგანზომილებიანი  აგებები.

ინდიკატორები

  • აგებს სივრცეში  კარკასულ ობიექტს;
  •  აგებს სტანდარტულ და არასტანდარტულ (ბრუნვის, შეერთების, დაძვრის, კუნსის და სხვ.) ზედაპირებს;
  • აგებს  სტანდარტულ და არასტანდარტულ (ბრუნვის, ამოწნეხვის, ლოფტინგის და სხვ.) სხეულებს.

 

რესურსები