არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს  ფოლკლორ და საშემსრულებლო ხელოვნება.

ინდიკატორები

  • აღწერს, თუ რა დანიშნულება, მნიშვნელობა აქვს ან ჰქონდა ამა თუ იმ სიმღერას;
  • დაინტერესებულია ხალხური შემოქმედების ნიმუშებისა და რიტუალების შეკრებით, სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლისა თუ ინდივიდუალური შემსრულებლის  შემოქმედებითი ბიოგრაფიით;
  • მოიძიებს ინტერნეტში აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს, ერთი სიმღერის   სხვადასხვა ვარიანტს, ინფორმაციას საკრავებზე;
  • ეცნობა ქართული სიმღერის შემსრულებელი ქართული და უცხოური ანსამბლების ჩანაწერებს;
  • იკვლევს რომელიმე ქართული ან უცხოური ანსამბლის შემოქმედებით გზას, რეპერტუარს, მანერას. მსჯელობს სხვადასხვა ანსამბლის მსგავსება-განსხვავებაზე, ფოლკლორის შესრულების ავთენტურ და აკადემიურ სტილებზე;
  • განმარტავს, როგორ შეუძლია გამოიყენოს ფოლკლორის შესწავლით მიღებული ცოდნა და  უნარები სხვადასხვა დროს;
  • მსჯელობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ფოლკლორული ანსამბლების როლზე. 

რესურსები