არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეთვალყურს ადევნებს რაიონის/ ქალაქის/ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებას ფოლკლორის გაცნობის მიზნით.

ინდიკატორები

  • ესწრება ფოლკლორულ კონცერტებს, შეხვედრებს, შემოქმედებით საღამოებს, დადის ეთნოგრაფიული ან ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმებში, უსმენს რადიოთი და ტელევიზიით გადმოცემულ ფოლკლორულ გადაცემებს;
  • აწყობს ფოლკლორული ანსამბლის კონცერტის განხილვას (მსჯელობა, აზრის გამოთქმა, კამათი);
  • წერს რეცენზიას კონცერტზე დასწრების შემდეგ და აცნობს თანაკლასელებს;
  • ასახელებს მისთვის ნაცნობ ფოლკლორულ ანსამბლებს და საუბრობს მათ შემოქმედებაზე;
  • მსჯელობს ანსამბლის გარეგნულ იერსახეზე, კოსტიუმებსა და დეკორაციებზე.

რესურსები