არჩ.ფოლკ.ანს. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ფოლკლორულ ანსამბლის საქმიანობის დაგეგმვაში მონაწილეობ  მიღება

ინდიკატორები

  • ნასწავლი მასალიდან ადგენს საკონცერტო პროგრამას და წარდგება კლასელების წინაშე;
  • ამზადებს სიტყვიერ ინფორმაციას სიმღერის შესრულების წესისა და გარემოს შესახებ;
  • მონაწილეობს ანსამბლის საკონცერტო საქმიანობის დაგეგმვაში;
  • რეპეტიციების დროს იცავს ეთიკის ნორმებს.

რესურსები