არჩ.ფიზ.XI/XII.7.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითად პრინციპების აღწერ.

ინდიკატორები

  • აღწერს ფარდობითობის სპეციალური თეორიის დამადასტურებელ ექსპერიმენტებს;
  • აყალიბებს აინშტაინის პოსტულატებს;
  • თვისებრივად და რაოდენობრივად აღწერს (გამოყვანის გარეშე) სიგრძისა და დროის ფარდობითობას;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას ფარდობითობის სპეციალური თეორიის შექმნის შესახებ და აფასებს ამ თეორიის მნიშვნელობას თანამედროვე ფიზიკის განვითარებისათვის.

რესურსები