არჩ.ბუნ.ძეგ.მონ. X/XI/XII.2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

აცნობრიერებს ბუნების დაცვის მნიშვნელობას.

ინდიკატორები

  • ეცნობა და ჩამოთვლის ეკოლოგიურ პრობლემათა სახეებს (წყლის, ჰაერის, ნიადაგის დაბინძურება და სხვა);
  • ადგენს ან განსაზღვრავს გარემოს დაბინძურების წყაროებს და დაბინძურების ობიექტებს მისი საცხოვრებელი ადგილის მიდამოებში;
  • მოიპოვებს და ეცნობა ინფორმაციას (ლიტერატურა, ინტერნეტი) ეკოლოგიის სამართალზე (ბუნებით სარგებლობის უფლება, ეკოლოგიურ-სამართლებლივი პასუხისმგებლობა, გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონვენციები და სხვა);
  • ასახელებს დაცული ტერიტორიების სისტემის ძირითად ფუნქციებს;
  • ასახელებს და განმარტავს დაცული ტერიტორიების კატეგორიებს და მათ შორის ძირითად განსხვავებებს;
  • მოიძიებს  დაცულ ტერიტორიებს (ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, აღკვეთილები და სხვა) რუკაზე.

რესურსები