არჩ.ასტ.XII.13.

XI კლასი, XII კლასი

ჩვენი გალაქტიკის დახასიათებისას

ინდიკატორები

  • ჩვენი გალაქტიკის შიგნით ვარსკვლავთა კონცენტრაციის არათანაბრობის ხასიათის სწორი აღწერა;
  • ღია და სფერულ ვარსკვლავთა გროვების ცნების განმარტება;
  • ირმის ნახტომის ფენომენის სწორად ინტერპრეტირება;
  • ჩვენი გალაქტიკის აგებულებისა და ბრუნვის აღწერა;
  • ჩვენს გალაქტიკაში მზის სისტემის ადგილსა და მის ორბიტულ პარამეტრებზე მსჯელობა;
  • ვარსკვლავთშორისი მატერიის ფორმებზე მსჯელობა. 

რესურსები