არჩ.ამერ.X/XI/XII.9.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს  ამერიკის აღმოჩენის მნიშვნელობისა და გავლენის შესახებ.  

ინდიკატორები

  • ახასიათებს   ამერიკის აღმოჩენის სხვადასხვა თეორიას;
  • აღწერს და ახასიათებს   კოლუმბამდელი ამერიკის ცივილიზაციების მთავარ მიღწევებს;
  • მსჯელობს კოლუმბის მოგზაურობის შედეგებზე და ამ ფაქტის კაცობრიობის ისტორიაზე გავლენის შესახებ; ამერიკის აღმოჩენის გავლენაზე კაცობრიობის ისტორიაზე.

რესურსები