არჩ.ამერ.X/XI/XII.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ამერიკის მოსახლეობის კულტურათა მსგავსება-განსხვავების გამოვლინებების დახასიათება და  შესაბამისი მიზეზების გაანალიზება.

ინდიკატორები

  • ახასიათებს ამერიკული კულტურის რომელიმე კომპონენტს (მაგ.: არქიტექტურულ თავისებურებებს; ჯაზის წარმოშობის ისტორიას და სხვ.);
  • მსჯელობს  ქართულ კულტურაზე ამერიკული კულტურის გავლენის (მაგ. ჩაცმულობა, ყოფა, თავისუფალი დრო, ენა, ტელევიზია, კინო, მუსიკა, ლიტერატურა, პოპკულტურა) შესახებ;
  • ამერიკულ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ღირებულებებს აკავშირებს წარსულთან და აწმყოსთან  
  • განიხილავს  სხვადასხვა კულტურის ურთიერთობის გავლენას ამერიკული საზოგადოების განვითარებაზე.

რესურსები