არჩ.ამერ.X/XI/XII.7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აშშ–ში არსებული რელიგიების გაანალიზება 

ინდიკატორები

  • მიმოიხილავს  აშშ–ში მისთვის ცნობილი რელიგიების ისტორიას;
  • მსჯელობს რელიგიის დანიშნულებასა და მის ადგილზე ამერიკელის ცხოვრებაში;
  • ადარებს აშშ–სა და საქართველოში არსებულ რელიგიებსა და მათთან დაკავშირებულ რიტუალებს/კულტურულ ტრადიციებს, საოჯახო თუ რელიგიურ დღესასწაულებს და ავლებს მათ შორის პარალელებს (მაგ.: შობა, მადლიერების დღე, ბერიკაობა და ა.შ.).

რესურსები