არჩ.ამერ.X/XI/XII.6.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აშშ–ის პოლიტიკური პარტიების საქმიანობისა და და მათი პოლიტიკის   გაანალიზება.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს  ფაქტობრივი ორპარტიული სისტემის თავისებურებებზე;
  • მსჯელობს  წამყვანი პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიასა და პოლიტიკაზე.

რესურსები