არჩ.ამერ.X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ამერიკის ისტორიის მნიშვნელოვანი მოვლენების გაანალიზება.

ინდიკატორები

  • ასახელებს  და აფასებს აშშ–ის ისტორიის საშინაო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს;
  • განმარტავს  აშშ–ის საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს.

რესურსები