არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს მსჯელობს ქართველი ხალხის სიცოცხლის უზრუნველყოფის კულტურაზე.

ინდიკატორები

  • განასხვავებს საცხოვრებელ და თავდაცვით ნაგებობებს, მსჯელობს მათი მშენებლობის პრინციპებზე;
  • ანსხვავებს ტრადიციულ სამოსს მხარეებისა და ისტორიული ეპოქების მიხედვით;
  • მსჯელობს სამოსის სოციალურ და რიტუალურ დანიშნულებაზე;
  • ჩამოთვლის სატრასპორტო საშუალებებს, რომლებითაც ტრადიციულ ყოფაში  სარგებლობდნენ, განასხვავებს მათ რეგიონების მიხედვით;
  • იცნობს ქართულ საბრძოლო იარაღებს, განასხვავებს მათ ეპოქების მიხედვით;
  • მსჯელობს კვების რაციონზე. იცნობს მის არსებით და რიტუალურ მნიშნელობას რეგიონების მიხედვით;
  • მსჯელობს მკურნალობის ხალხურ საშუალებებზე;
  • მოიძიებს მის ოჯახში, სანათესაოში ცალკეულ დაავადებასთან დაკავშირებულ რწმენა-წარმოდგენებს და მკურნალობის მეთოდებს (ბატონების შემთხვევა).

 

რესურსები