არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.4.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

ქართული ეთნოსის მახასიათებლებსმოსწავლე განიხილავს მსოფლიოს ხალხთა კლასიფიკაციის სისტემების კონტექსტში.

ინდიკატორები

  • იცნობს ფიზიკურ-ანთროპოლოგიური კლასიფიკაციის სისტემას;
  • საქართველოსა და კავკასიის მოსახლეობას მიაკუთნებს შესაბამის ანთროპოლოგიურ ჯგუფს;
  • იცნობს ლინგვისტური კლასიფიკაციის სისტემას;
  • ჩამოთვლის იბერიულ-კავკასიურ ოჯახში შემავალ ენებს;
  • იცნობს რელიგიური კლასიფიკაციის პრინციპებს;
  • ჩამოთვლის რელიგიებსა და კონფესიებს, რომლებიც ისტორიულად საქართველოში ვრცელდებოდა და მსჯელობს ქართულ კულტურაზე მათი გავლენის შესახებ.

რესურსები