არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ქართველთა განსახლების არეალზე; ეთნოგენეზისა და ეთნიკური ისტორიის   საკითხზე.

ინდიკატორები

  • რუკის მოშველიებით მსჯლობს ქართველთა ისტორიული და თანამედროვე განსახლების არეალზე;
  • იცნობს ქართველთა ეთნოგენეზის პრობლემის არსს და ასახელებს ქართველთა ეთნიკური ისტორიის ძირითად ეტაპებს;
  • შეუძლია ჩამოთვალოს და განასხვაოს ქართველთა აღმნიშვნელი ეთნიკური და ლოკალური (ეთნოგრაფიულ ერთეულთა) სახელები;
  • იცნობს ქართულ გვარ-სახელთა სისტემას.

რესურსები