არჩ. საქ. ეთნ. X/XI/XII.10.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს კულტურულ მრავალფეროვნებაზე საქართველოში.

ინდიკატორები

  • აცნობიერებს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის მნიშნელობას;
  • იცნობს ქალაქურ ეთნოგრაფიულ ყოფას;
  • ჩამოთვლის საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ჯგუფებს;
  • იცნობს ისტორიული და თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ეთნოდემოგრაფიულ  სიტუაციას;
  • იცნობს საქართველოში სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების მშვიდობიანი თანაცხოვრების გამოცდილებას;
  • მსჯელობს ქართველი ხალხის ტრადიციულ ურთიერთობებზე მეზობელ ხალხებთან;
  • მსჯელობს მრავალფეროვნების დადებით ასპექტებზე;
  • მსჯელობს ეთნიკური ჯგუფების თანაცხოვრების ტრადიციის მოშლის ნეგატიურ შედეგებზე.

 

 

 

 

 

რესურსები