არჩ. სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII.13

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს აქვს ზოგადი წარმოდგენა  და მსჯელობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრუქტურასა და მის ამოცანებზე.

ინდიკატორები

  • აქვს ზოგადი წარმოდგენა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრუქტურასა და მის ამოცანებზე;
  • შეუძლია ჩამოაყალიბოს განსხვავება სახეობას და გვარეობას (მაგ.: ავიაცია, სახმელეთო და ა.შ.)  შორის და იმსჯელოს მათ დანიშნულებასა და ფუნქციებზე;
  • აქვს წარმოდგენა საკონტრაქტო და სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებ;
  • შეუძლია ისაუბროს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული სამხედრო სამსახურის გავლის წესის,  ჯარისკაცის / ოფიცრის კარიერული ზრდის შესახებ;
  • შეუძლია განასხვაოს შეიარაღებულ ძალებში მოქმედი სამხედრო წოდებები.

რესურსები