არჩ. სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII.12

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ქვეყნისთვის თავდადებულ სამხედრო მოღვაწეთა (გმირთა) დამსახურებასა და როლზე ძველად და ახლა.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს სამშობლოსთვის თავდადებული სამხედრო მოღვაწეების შესახებ (მაგ.: შალვა ახალციხელი)
  • მსჯელობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომებში დაღუპული  გმირების შესახებ (მაგ.: გიორგი ანწუხელიძე);
  • მსჯელობს გმირის ფენომენზე პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცების საკითხში.

რესურსები