არჩ. სახ. სამ. XI/XII. 6.

XI კლასი, XII კლასი

იცნობს საერთაშორისო სამართლის სისტემას.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს საერთაშორისო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე;
  • განასხვავებს საერთაშორისო სამართლის ჩამოყალიბების ეტაპებს;
  • განასხვავებს სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებს;
  • განსაზღვრავს კონსტიტუციის არსსს და იაზრებს მის მნიშვნელობას სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის;
  • ჩამოთვლის და ახასიათებს უმთავრეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს (ევროკავშირი, გაერო, იუნისეფი, იუნესკო, წითელი ჯვარი და ნახევარმთვარე და ა.შ.); 

რესურსები