არჩ. ფოლკ. X/XI/XII. 2.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლესშეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს/მოიპოვოს ფოლკლორული ტექსტები და წარმოადგინოს აუდიტორიის წინაშე.

ინდიკატორები

  • ბეჭდვით და ელექტრონულ საშუალებებზე  დაყრდნობით დამოუკიდებლად მოიძიებს  საკუთარი ქვეყნის, სოფლის, მხარის ფოლკლორულ ნიმუშებს;
  • გამოარჩევს საკუთარი ქვეყნის, სოფლის, მხარის ფოლკლორული ნაწარმოებებიდან  ამა თუ იმ ნიშნით პრიორიტეტულ ნიმუშს / ნიმუშებს;
  • წარმოადგენს შერჩეულ ფოლკლორულ ნიმუშს/ ნიმუშებს აუდიტორიის წინაშე, გამოსვლისას სათანადო ინტონაციის საშუალებით გადმოსცემს ტექსტში ასახულ განწყობას, ტექსტის შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს, სხეულის ენას (მიმიკას, ჟესტიკულაციას). 

რესურსები