ამოიცნობს საკრავებს ჟღერადობის მიხედვით

ტიპური აქტივობები

მასწავლებელი მოასმენინებს მოსწავლეებს სამ ფრაგმენტს: ქ. ვ. გლუკის მელოდიას ფლეიტისათვის ოპერიდან ,,ორფეოსი’’, ვ. ა. მოცარტის ,,მენუეტს’’ ფა მაჟორი და ,,ხორუმს’’ დოლზე. მოსწავლეები ჟღერადობის მიხედვით ამოიცნობენ საკრავებს და ასაბუთებენ საკუთარ პასუხებს.


რესურსები

მოსასმენი  აპარატურა, აუდიო ჩანაწერი: ქ. ვ. გლუკი - მელოდია ფლეიტისათვის ოპერიდან ,,ორფეოსი”,  ვ. ა. მოცარტი - ,,მენუეტი’’ ფა მაჟორი, ,,ხორუმი’’ დოლზე.