ადეკვატურად რეაგირება მარტივ სამეტყველო სიტუაციებში.

აქტივობის აღწერა

  • სამეტყველო სიტუაციის იდენტიფიკაციას მასში მონაწილე პირებისა და სასაუბრო თემის   მიხედვით: ადრესანტი (ვინ ლაპარაკობს), ადრესატი (ვის ელაპარაკებიან), საუბრის თემა;
  • კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობით და შესაბამისი ენობრივი ფორმულების გამოყენებით ზეპირი განხცადების გაკეთებას;
  • მონაცემების მიხედვით ზეპირი მიპატიჟების, ან სხვა ზეპირი საკომუნიკაციო სიტუაციის იმიტირებას;
  • სხვ.