4. სვამს კითხვებს უცნობი ტერმინის ან სიტყვის დასაზუსტებლად

ტიპური აქტივობა 


შენიშვნა 

4. მასწავლებელმა უნდა წაახალისოს მოსწავლეები კითხვის დასმისთვის (განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეჭვობს, რომ მოსწავლეებმა ვერ გაიგეს ესა თუ ის საკითხი).