8. წარმოადგენს ნამუშევრებს აუდიტორიის წინაშე

კავშირი: ს.გ.III.13.