ტიპური აქტივობები

ს   

 1. საერთო განმავითარებელი ვარჯიშები:
 • ბუქნები;
 • ვარჯიშები მუცლის კუნთებისათვის:
 • სიმაღლიდან ჩამოხტომა;
 • ბეჭყირა;
 • იატაკიდან ხელებზე აძალვა;
 • მუცელზე დაწოლა და წელის წამოწევა.
 1. ვარჯიშები ტანვარჯიშულ იარაღებზე:
 • ბაგირზე ცოცვა;
 • ღერძზე მიზიდვა;
 • ორძელზე აძალვა;
 1. ვარჯიშები ტენილი ბურთებით;
 1. სათამაშო ვარჯიშები ძალის განვითარებისათვის:
 • „თოკის ქაჩვა“
 • „ჯიკაობა“
 1. მოძრავი თამაშები ძალის განვითარებისათვის:
 • ლელო
 • „დაიჭირე ბურთი“
 • „ჯოხით გადაძალვა“
 • „ძლიერი ტყორცნა“
 • „ვინ რამდენჯერ ჩაბუქნავს“
 • „წრიდან გაყვანა“

 

ს    

 1. ვარჯიშები სიარულში;
 1. ვარჯიშები სირბილში;
 1. სათამაშო ვარჯიშები სისწრაფის განვითარებისათვის:
 • „ფეხის დაბიჯობანა“
 • „ვინ მეტჯერ გადაახტება“
 • „ალი ქოხს არ ეცეს“
 1. მოძრავი თამაშები სისწრაფის განვითარებისათვის:
 • „წვიმა მოდის, თავს უშველე“
 • „ჭოტი“
 • „თეთრი დათვები“
 • „წრეში ბურთი“
 • „ტომრობანა“
 • „ესტაფეტა“

 

  ( )  

 1. ვარჯიშები გამძლეობის განვითარებისათვის:
 • ხელებზე სიარული მეორე ადამიანის დახმარებით;
 • წოლბჯენში დგომი;
 • ოდნავ ჩამუხლულ მდგომარეობაში წელგამართული დგომი;
 • ხტომები სახტუნელათი;
 • ჰულა-ჰოპის ტრიალი;
 • კედელთან ხელყირა.
 1. ვარჯიშები ტანვარჯიშულ იარაღებზე:
 • ღერძზე ან ტანვარჯიშულ (შვედურ) კედელზე ჩამოკიდება;
 • რგოლებზე მიზიდულ მდგომარეობაში გაჩერება;
 • ორძელზე ფეხების წინ და უკან შლა მონაცვლეობით.
 1. რბენა სხვადასხვა მანძილზე:
 • რბენა 800 მ. დისტანციაზე;
 • რბენა 1400 მ. დისტანციაზე.
 1. სათამაშო ვარჯიშები გამძლეობის განვითარებისათვის:
 • „ყურცქვიტა ნაცარა“
 • „მგლები და ცხვრები“
 • „წრიული კონვეიერი“
 1. მოძრავი თამაშები გამძლეობის განვითარებისათვის:
 • „გადარბენით დავა“
 • „წრიული ამანათრბენი“
 • „დიდი წრიული ამანათრბენი“
 • „ჭაპანწყვეტა“
 • „ამანათრბენი რბენით, ხტომითა და ტყორცნით“
 • „მხედრის ჩამოგდება“

 

ა    ა      

 1. ვარჯიშები მოქნილობის განვითარებისათვის;
 1. ვარჯიშები სიმარჯვის განვითარებისათვის;
 1. ვარჯიშები ბურთებით;
 1. სათამაშო ვარჯიშები მოქნილობისა და სიმარჯვის განვითარებისათვის:
 • „ორნი პირისპირ“
 • „კორაობა“
 1. მოძრავი თამაშები მოქნილობისა და სიმარჯვის განვითარებისათვის:
 • „ტყუპფეხგადახტომი მოთამაშის ზურგზე ხელების ბჯენით“
 • „მიზანში ტყორცნა“
 • „გაშეშობანა“
 • „ორდროშობანა“
 • „მოკლე ვირი“
 • „პამპულობანა“

 

ინვენტარი

 • ფეხბურთის, კალათბურთის, ფრენბურთის, ჩოგბურთის და სხვა ტიპის საშუალო ზომის ბურთები;
 • ტანვარჯიშული სკამები, ტანვარჯიშული (შვედური) კედელი, დვირი, ღერძი, ხარიხა, ორძელი, რგოლები;
 • ბაგირი, სახტუნელები, ჰულა-ჰოპები, კეგლები, თოკები, ალმები, საბურავები, დგარები, ნაჭრის ტომრები, პლასტმასის თასები, ცარცი.
 • ტენილი ბურთები;
 • ბადმინტონის ჩოგნები;
 • ტატამი (ლეიბები).