4. აგროვებს ინფორმაციას ცნობილ არქიტექტურულ ძეგლებზე, ფერწერულ ნამუშევრებზე, ქანდაკებებზე, დეკორატიულ-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნიმუშებზე და აცნობს თანაკლასელებს

ტიპური აქტივობა


4. აქტივობა I. თემატური საღამო “სახელგანთქმული ხელოვანი” 

მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად. ყოველი ჯგუფი ამოირჩევს ხელოვნების დარგის რომელიმე წარმომადგენელს. ყოველი ჯგუფი შეაგროვებს ინფორმაციას შერჩეული ხელოვანის ბიოგრაფიისა და შემოქმედების შესახებ. მოსწავლეები დაამზადებენ საპრეზენტაციო სტენდებს, რომლებზეც წარმოაჩენენ როგორც ვიზუალურ, ისე ტექსტურ მასალას. პრეზენტაციის დროს ყოველი ჯგუფის წარმომადგენელი გააცნობს მეგობრებს ჯგუფის მუშაობის შედეგებს.

კავშირი: ..IV.7. და .. IV.6.